Ministri v Bruseli rokovali o aktuálnej situácii na trhu po invázii na Ukrajinu a o procese …

V pondelok 21. 3. 2022 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH, na ktorom Slovenskú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská. … Read More

Podobné príspevky SCPV