Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky 2020-2026

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v marci 2020 schválila materiál s názvom „Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky 2020-2026“. …
Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV