Návrh Strategického plánu SPP 2023-2027 – rozporové konanie s verejnosťou

online vo štvrtok 20.1.2022 v čase od 9.00 do 10.00 hod. Read More

Podobné príspevky SCPV