...

Odmietame spolitizovanie Protiinflačnej garancie

Na základe diskusie k Protiinflačnej garancii v médiách i v politických kruhoch, MPRV SR poskytuje nasledovné stanovisko. Read More

...