Oznam č. 5 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie enviromentálnych aspektov …


Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV