Oznam o zverejnení schémy minimálnej pomoci SVHZ v znení dodatku č. …

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP”) zverejňuje „Schému minimálnej … Read More

Podobné príspevky SCPV