Oznámenie o vykonaní predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2020

Dovoľujeme si vás informovať o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly (predbežnej kontroly) vykonanej ku dňu 8.6.2020 v zmysle čl. 11 ods. 4. nariadenia EÚ č. …
Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV