Podklad pre konzultácie

k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z.z. …
Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV