PPA dočasne uzatvára regionálne pracoviská

Ide o reakciu na rozšírenie opatrení núdzového stavu
Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV