PPA VYPOČULA POĽNOHOSPODÁROV A ZNOVU OTVÁRA VÝZVU „ZELENÁ NAFTA 2021“

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v zmysle Schémy … Read More

Podobné príspevky SCPV