Schvaľovací proces Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

V súvislosti s prípravou návrhu Strategického plánu SPP 2023-2027 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obdŕžalo dňa 20.12. … Read More

Podobné príspevky SCPV