Školenie MAS

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovalo online školenie pre Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré sú dôležitým článkom pri čerpaní európskych … Read More

Podobné príspevky SCPV