Slovenský agrorezort bude v New Yorku zastupovať uznávaný expert

Tento týždeň sa v New Yorku uskutoční sedemnáste zasadnutie Fóra o lesoch Organizácie Spojených národov (UNFF 17). … Read More

Podobné príspevky SCPV