Spúšťame mimoriadnu pomoc pre potravinárov

Potravinári môžu od dnes vypĺňať dotazník, na základe ktorého im Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej … Read More

Podobné príspevky SCPV