SR bude môcť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárnu vedu a výskum aj v …

Kooperatívny výskumný program OECD pre udržateľné poľnohospodárske a potravinové systémy (Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems) spustil výzvu na … Read More

Podobné príspevky SCPV