Viac peňazí pre našich potravinárov v novom eurofondovom období

Tripartita schválila národný Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2021-2027. Teraz smeruje na rokovanie Vlády SR. … Read More

Podobné príspevky SCPV