Vláda schválila dokument národného významu

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2023-2027. … Read More

Podobné príspevky SCPV