Začali sa oficiálne rokovania medzi SR a EK k Strategickému plánu Spoločnej …

Rokovaním zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) s Európskou komisiou dňa 1. … Read More

Podobné príspevky SCPV