Zmena vo vedení štátneho podniku LESY SR

Bratislava, 18. február 2022 – Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan poveril riadením štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Mateja Vigodu. Read More

Podobné príspevky SCPV