Maďarsko – podmienky prechodu hraníc, výnimky a postup pre vybavenia tranzitu

Na území Maďarska naďalej platí Nariadenie vlády z 26. marca 2020 – uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov na vstupe do krajiny, okrem výnimiek. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV