Odpovedáme na otázky členov: Členská schôdza počas mimoriadnej situácie

e možné zvolať členskú schôdzu družstva v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej pre pandémiu ochorenia COVID-19? Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV