Opatrenia PPA na zabránenie šírenia vírusu Covid – 19

V záujme ochrany verejného zdravia zaviedla PPA prevádzkové opatrenia. Nájdete ich v článku. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV