Opatrenie ÚVZ SR k možnosti otvárania prevádzok a poskytovania služieb – platné od 20. mája 2020

Prečítajte si opatrenia, ktoré s účinnosťou od 20. mája uzatvárajú niektoré zariadenia či nariaďujú maloobchodným prevádzkam nové postupy pri ich otvorení. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV