Osobný list predsedu SPPK

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory požiadal Slovenský pozemkový fond o spoluprácu pri riešení dopadov koronavírusu. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV