Porada so štátnym tajomníkom

Nutnosť komunikácie a zintenzívnenie informačného toku s rezortným ministerstvom boli impulzom k porade regiónov so štátnym tajomníkom Martinom Feckom. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV