PPA plánuje v krátkom čase opätovne spustiť kontroly na mieste

Zjednodušenie prístupu ku kontrolám umožňuje VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19). Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV