Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. …

V 1. štvrťroku 2020 v potravinárskom priemysle pracovalo 31 758 zamestnancov. Oproti 1. štvrťroku 2019 sa stav zamestnancov znížil o 328, čo predstavuje zníženie o 1,0 %. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV