Sebestačnosť o nás bez nás?

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v osobe ministra Jána Mičovského a štátneho tajomníka Martina Fecka na urýchlené stretnutie k príprave Programového vyhlásenia vlády za oblasť agropotravinárstva. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV