Usmernenie MPRV SR k platnosti alebo k získaniu osvedčení o odbornej spôsobilosti

Na webovom sídle MPRV SR bolo dnes uverejnené usmernenie v oblasti odborného vzdelávania podľa §32 zákona č. 405/2011 Z. z. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV