Ako riešia štáty EÚ pomoc chovateľom ošípaných

Slovenská asociácia chovateľov ošípaných poslala redakcii portálu poľnoinfo.sk informácie o tom, ako vybrané štáty Európskej únie riešia podporu ošípaných.

Podobné príspevky SCPV