Bez pomoci štátu je ohrozená sebestačnosť Slovenska v mlieku

Produkcia mlieka na Slovensku naďalej klesá. Hoci sa našim prvovýrobcom mlieka neustále darí zvyšovať množstvo mlieka, ktoré nadoja od jednej dojnice, problémom sú naďalej klesajúce počty zvierat. Medziročne sa počet mliečnych kráv znížil o 4 tisíc kusov. Aj keď pre laika zrejme nejde o veľké číslo, v praxi môžeme výpadok produkcie mlieka prirovnať k tomu, že krajské mestá Prešov a Nitra by zostali úplne bez mlieka a mliečnych výrobkov. Uvedený počet dojníc, o ktoré Slovensko vlani prišlo, totiž vyprodukuje mlieko pre 170 tisíc obyvateľov.

Podobné príspevky SCPV