Byrokracia ako neuralgický bod čerpania eurofondov

Snom každého agropotravinára na Slovensku je harmonogram výziev v Programe rozvoja vidieka a jeho dodržiavanie. Jeho nočnou morou je Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) č. 8.

Podobné príspevky SCPV