Domáce potraviny obstáli lepšie ako dovoz

Pesticídy sú dnes bežnou súčasťou poľnohospodárskej produkcie. Pozostatky z nich, takzvané rezíduá, môžu zostať v produktoch dodávaných na pulty obchodov. Vzhľadom na ich toxikologické riziko Štátna veterinárna a potravinová správa, rovnako ako orgány kontroly v ostatných členských štátoch, vykonávajú každoročné kontroly. Tá posledná z roku 2020 opäť potvrdila vyššie riziko najmä v dovezených potravinách – vo vyššej miere v tých, ktoré pochádzajú z tretích krajín.

Podobné príspevky SCPV