Eduard Šebo k zrušeniu VÚEPP: Politické elity nepotrebujú žiadnych kibicov

Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zrušiť Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva pri príležitosti jeho 100-ročného jubilea je ukážkou našej vlastnej slovenskej nekultúrnosti a tuposti. Je výsledkom praxe, že politické elity nepotrebujú žiadnych kibicov, ktorí iba ťažko chápu záujmy politikov a privatizérov. 

Podobné príspevky SCPV