EÚ plánuje zriadiť mechanizmus pripravenosti a reakcie na potravinovú krízu

Európska únia poučená krízou spôsobenou koronavírusom a v súlade s novou stratégiou “Z farmy na stôl” má v úmysle zintenzívniť koordináciu na európskej úrovni, aby zabezpečila, že občania Únie nebudú čeliť nedostatku potravín počas rôznych kríz. Uviedla to v piatok Európska komisia (EK).

Podobné príspevky SCPV