Helena Patasiová: Máloktorý vedúci vie rešpektovať lepšie zručnosti svojho podriadeného

Navýšenie spolufinancovania druhého piliera príjemne prekvapilo, rovnako aj vytvorenie pracovných skupín a možnosť zúčastniť sa prípravy strategických dokumentov pre novú spoločnú poľnohospodársku politiku. Prístup verejnosti k sektoru a jeho predstaviteľom v praxi však nie je vždy najlepší. Aj o tom v rozhovore s predsedníčkou Agrárnej komory Slovenska Helenou Patasiovou.

Podobné príspevky SCPV