Inštitút sezónnej práce potešil, aj keď očakávania nesplnil

Hoci istá spokojnosť v sektore panuje, ani zďaleka nie je stopercentná. Aj tak sa dá popísať názor na schválenie zmien v sezónnom zamestnávaní. Na jednej strane vstúpia zmeny do platnosti až od budúceho roka, hoci ešte začiatkom tohto roka predkladatelia deklarovali, že sa tak stane ešte v tejto sezóne. Na druhej strane sa podmienky síce zmenia, nenaplnia však očakávania našich pestovateľov.

Podobné príspevky SCPV