Keď je krajina prioritou

Poľnohospodárska činnosť a podoba krajiny sú dve spojené nádoby. Stav krajiny ovplyvňuje v mnohých smeroch poľnohospodársku činnosť, počnúc biologickou ochranou pred škodcami, až po množstvo vody, ktorú je schopná krajina zadržať a v prípade potreby vliať práve do poľnohospodárstva. Na druhej strane samotné poľnohospodárstvo ovplyvňuje krajinu ako významný faktor – vplýva na jej vizuálnu podobu, ako aj na biodiverzitu, čistotu či zamorenie chemikáliami. Aj preto sa aj v agrosektore čoraz väčší vplyv kladie práve na ekologickejší a pre krajinu šetrnejší prístup. Práve takýto prístup zvolil aj poľnohospodár v obci Maňa v okrese Nové Zámky.

Podobné príspevky SCPV