Kvíz: Neprojektové intervencie v Strategickom pláne SPP

Strategický plán schválila vláda 3. februára 2022. Podľa odsúhlaseného dokumentu, ktorý bol zaslaný Európskej komisii, sme pripravili kvíz. Preverte si vaše vedomosti o neprojektových intervenciách Strategického plánu.

Podobné príspevky SCPV