Kvíz: Priame platby v Strategickom pláne SPP

Strategický plán schválila vláda 3. februára 2022. Podľa odsúhlaseného dokumentu, ktorý bol zaslaný Európskej komisii, sme pripravili kvíz. Preverte si vaše vedomosti o priamych platbách po roku 2023.

Podobné príspevky SCPV