LEADER je hanbou pre Slovensko: Ministerstvo zorganizovalo školenie, Národná sieť MAS spustila petíciu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovalo 4. marca online školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) s cieľom informovať 94 účastníkov o zjednodušení procesov pri napĺňaní európskej iniciatívy na rozvoj vidieka, skrátene LEADER.

Podobné príspevky SCPV