Margita Štefániková: Zatiaľ nás návrh Strategického plánu a Intervenčnej stratégie nepresvedčil

Stavy dojníc aj počet agropodnikov, ktoré sa ich chovu venujú, aj v uplynulom roku klesol. Sebestačnosť v produkcii surového kravského mlieka dosahuje len asi 78 percent, a návrhy na nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky zatiaľ nenapovedajú, že by sa stav mohol zlepšiť. Situáciu v agrosektore zhodnotila riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Margita Štefániková.

Podobné príspevky SCPV