Milan Jurky: Chlapské slovo neplatí!

Podpora malých, mladých aj začínajúcich farmárov patrí na Slovensku k popredným témam v rámci agropolitiky. Napriek tomu sa v praxi veci hýbu len pomaly. O tom, kde môže tkvieť chyba, sa v rozhovore vyjadril Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov Slovenska.

Podobné príspevky SCPV