Minister: Vypnúť tých, ktorí sa v bezbrehej miere priživovali na prostriedkoch poľnohospodárov

Poľnohospodári budú môcť od 1. marca 2022 predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v dlhoočakávanej výzve 4.1 určenej pre poľnohospodársku prvovýrobu. Celkovo je na výzvu alokovaných 110 miliónov eur a samotné podmienky získania prostriedkov budú zverejnené v posledný januárový deň. Ohlásili to dnes spoločne Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a Jozef Kiss, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Podobné príspevky SCPV