MPRV odoslalo do Bruselu na neformálnu konzultáciu strategický plán agropolitiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v súvislosti s prípravou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) pre roky 2023 až 2027 odoslalo Európskej komisii na neformálnu konzultáciu aktuálnu verziu dokumentu spolu s prílohami. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu MPRV.

Podobné príspevky SCPV