NKÚ: Kontrolóri preveria hospodárenie PPA aj NPPC

Kontrolóri preveria hospodárenie záchraniek, Košického kraja aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry. O rozšírení plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na rok 2022 o 6 kontrolných akcií na základe podnetov od občanov informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.

Podobné príspevky SCPV