Nová SPP má veľké ciele. Mladí farmári sú napriek nádeji opatrní

Nová Spoločná poľnohospodárska politika na roky 2023 – 2027 sa orientuje na spravodlivejšiu a ekologickejšiu politiku, ktorá bude viac zameraná na výsledky a výkonnosť. Zahŕňa aj cielenejšiu podporu pre menšie poľnohospodárske podniky a mladých farmárov. O tom, čo očakávajú mladí poľnohospodári od novej SPP, diskutovali aj na svojom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v piatok 11. marca 2022 v Drienici v okrese Sabinov.

Podobné príspevky SCPV