PKS: Sezónne zamestnávanie by sa malo vzťahovať aj na potravinárov

Inštitút sezónneho zamestnávania, ktorého návrh je predložený na rokovanie Národnej rady SR, by sa mal vzťahovať aj na potravinárske podniky. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Podobné príspevky SCPV