Platby z I. piliera SPP v päťročnici 2023 – 2027

Priame platby, ktoré tvoria I. pilier Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, podporia príjem slovenských poľnohospodárov v rokoch 2023 – 2027 sumou 410 miliónov eur ročne. Informuje o tom dokument Zhrnutie analýzy SWOT, analýzy potrieb a intervenčná stratégia Strategického plánu SPP z 29. októbra 2021. Priemerná platba na hektár má v nasledujúcom programovom období dosiahnuť 217 eur. V uvedenej sume sú okrem základnej platby napočítané aj podpory na ekoschémy, viazané platby, redistributívnu platbu či podporu mladých poľnohospodárov.

Podobné príspevky SCPV

  • Nechceme rozvrat v priamom prenoseNechceme rozvrat v priamom prenose SPPK a ďalšie samosprávne organizácie reagovali na zverejnené informácie o spôsobe presunu finančných prostriedkov z prvého do druhého […]
  • KORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 2. aprílaKORONAVÍRUS: INFORMUJEME, 2. apríla Poslanci Národnej rady SR dnes rokovali v skrátenom legislatívnom konaní o novele Zákonníka práce. Slovensko má 26 nových pozitívnych […]
  • Podklad pre konzultáciePodklad pre konzultácie k návrhu vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach […]
  • O monitoringu škôd aj v Ranných správach RTVSO monitoringu škôd aj v Ranných správach RTVS Hovorkyňa SPPK Jana Holéciová hovorila v dnešných Ranných správach RTVS o hlavných faktoroch, ktoré sa podpisujú pod výrazné škody na […]
  • RPPS SR sa stretla s ministrom MičovskýmRPPS SR sa stretla s ministrom Mičovským Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR sa stretla na prvom oficiálnom rokovaní s vedením ministerstva pôdohospodárstva. […]