Podmienky sú nastavené lepšie ako v minulosti. Chvália mladí roľníci výzvy za 34 miliónov eur

Po čase môžu mladí poľnohospodári opäť získať finančnú podporu na svoje hospodárenie na pôde. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dve výzvy v objeme asi 35 miliónov eur, určené práve pre poľnohospodárov do 40 rokov.

Podobné príspevky SCPV